Suojärven Moisseinvaaralaiset kokoontuivat 5.8.2017 Hauhon Alvettulassa. Ennen kokousta tutustuimme jo parin vuoden ajan Lammilla toimineeseen Athos-säätiön luostarikeskus Panagiaan. Keskusta esitteli sen toiminnanjohtaja Hannu Pöyhönen.

WP_20170805_007.jpg

WP_20170805_019.jpg

Lammilta ajoimme Hämeenlinnaan Aulangon maisemia ihailemaan. Ennen kokousta Osmo ja Ilpo Makkonen esittivät katkelman Bertol Brechtin näytelmästä Herra Puntila ja renkinsä Matti.

Herra%20Puntila%20ja%20renkins%C3%A4%20M

Suojärven Moisseinvaaralaiset ry. vuosikokouspöytäkirja 2017

Suojärven Moisseinvaaralaiset ry:n vuosikokous pidettiin Hauhon Alvettulassa, Matinluhta 17, lauantaina 05.08.2017 klo 18.00-19.30.

Läsnä olivat Tuula Kuhmonen, Jorma Matilainen, Juha Takala, Ritva Takala, Esko Makkonen, Tuula Makkonen, Anja Pennala, Veli-Jukka Pennala, Raija Makkonen, Ilpo Makkonen, Asko Makkonen, Anja Salomäki, Tauno Salomäki, Erja Makkonen ja Osmo Makkonen. (15 henkilöä)

1 § Puheenjohtaja Ilpo Makkonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Makkonen ja sihteeriksi Asko Makkonen.

3 § Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä.

4 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6 § Keskusteltiin Moisseinvaaralle Pertinotsan talon oletetulle paikalle pystytettävästä pienestä Pertinotsa-muistomerkistä. Päätettiin tehdä sellainen talven aikana (Ilpo Makkonen) ja viedä se kesän 2018 aikana Moisseinvaaralle (Ismo Makkonen). Muistomerkkiin tulevasta laatasta ja tekstistä siihen ei tullut ehdotuksia, joten ehdotuksia otetaan vastaan.

7 § Asko Makkonen esitteli Victor Terosen elämäkerta-projektin vaiheet. Loput kirjat 360 kpl ovat kokonaisuudessaan maksetut ja ne ovat yhdistyksemme omaisuutta. Pääosa kirjoista on varastoituina Hauholla Osmo Makkosella. Häneltä voi jatkossa tiedustella kirjojamyyntitarkoitukseen (puh. 0400-470043). Kirjan uudeksi myyntihinnaksi päätettiin 30 €.

8§ Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään 15 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 150 €.

9 § Seuraava kokous päätettiin pitää Bomballa Suojärven Pitäjäseuran juhlien yhteydessä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 2018. Keskusteltiin myös siitä, että kokous pidettäisiin jatkossakin vuosittain Bomballa ko. juhlien yhteydessä. Kokousväellä ei ollut mitään esitystä vastaan.

10 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Tämän jälkeen katseltiin valokuvia kesän 2017 Suojärven-matkalta sekä vanhoja valokuvia Moisseinvaarasta.

Suuret kiitokset Osmolle ja Erjalle kokouksen järjestelyistä!