Suojärven Moisseinvaaralaiset ry:n vuosikokous pidettiin Nurmeksen Bomballa lauantaina 28.07.2018 klo 15.00-16.00.

Kokouksessa olivat Alla Hoskonen, Hilla Hoskonen, Matti Hoskonen, Marja-Leena Huusko, Joonas Lindh, Tuula Kuhmonen, Jorma Matilainen, Juha Takala, Ritva Takala, Esko Makkonen, Tuula Makkonen, Raija Makkonen, Joona Makkonen, Anna-Liisa Makkonen, Ilpo Makkonen, Ismo Makkonen, Asko Makkonen, Erja Makkonen, Osmo Makkonen, Tarja Pussinen ja Reijo Savola. (21 henkilöä)

1 § Puheenjohtaja Ilpo Makkonen toivotti kokousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Makkonen ja sihteeriksi Asko Makkonen.

3 § Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä.

4 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

5 § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6 § Esitettiin tilinpäätös ja tulos sekä toiminnantarkastajan lausunto.

7 § Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle.

8§ Jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisellään 15 €/vuosi ja ainaisjäsenmaksu 150 €.

9 § Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Ilpo Makkonen ja muiksi jäseniksi Ismo Makkonen (Kajaani), Ritva Takala (Ylihärmä), Tuula Makkonen (Nurmo), Asko Makkonen (Hämeenlinna), Yrjö Makkonen (Nurmijärvi) ja Reijo Savola (Oulu).

10 § Toiminnantarkastajaksi valittiin Anna-Liisa Makkonen ja hänen varahenkilökseen Annikka Makkonen.

11§ Sihteeri Asko Makkonen kertoi viimeisimmistä sukuseuran tapahtumista. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden sukulaisten muistoksi.

12§ Todettiin, että sukuseuran jäsenet veivät Ismo Makkosen ja Reijo Savolan johdolla kesäkuussa 2018 Moisseinvaaralle Spirdon Makkosen talon, Pertinotšan, paikalle Ilpo Makkosen valmistaman matkamiehen ristin, jonka metallilaatassa kerrotaan lyhyesti talosta.

13§ Asko Makkonen esitteli Viktor Terosen elämänkerta-kirjan projektin ja kertoi myynnin tämänhetkisen tilanteen.

14 § Seuraavan kokouksen 2019 pitopaikka jäi vielä päättämättä, mutta keskustelussa tuli esille kolme vaihtoehtoa: 1) Bomballa Suojärven Pitäjäseuran juhlien yhteydessä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 2019, 2) Karjalan Liiton kesäjuhlissa Hämeenlinnassa 2019 tai 3) Oulussa 2019. Johtokunta päättää asian syksyn aikana.

15§ Muut asiat: Todettiin jäsenmaksunsa maksaneet, joita oli kokoushetkellä 11 henkilöä. Päätettiin tehostaa jäsenmaksun perimistä sähköpostien avulla.

Reijo Savola lupautui tekemään Suojärven Moisseinvaaralaisten blogiin linkin Geni-ohjelmaan, jotta mahdollisimman monet seuramme jäsenistä voisivat liittyä suojärveläisten yhteiseen sukupuuhun ja lisäillä kuvia ja kertomuksia sinne.