Entisen Suojärven pitäjän Moisseinvaaran kylästä lähtöisin olevan Makkosen suvun sukuseuran, Moisseinvaaran Makkoset ry:n, nimi muutettiin 18.6.2016 Suojärven Moisseinvaaralaisiksi, jotta toimintaan saataisiin mukaan kaikkien kylästä kotoisin olevien sukujen ihmisiä. Yhdistysrekisteriin yhdistys merkittiin 20.10.2016.